Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

22 tháng 2 2023 12:52

câu hỏi

Tinh chu vi của hình vuông có cạnh 15 cm.

Tinh chu vi của hình vuông có cạnh 15 cm.

 


6

2


Nguyễn P

22 tháng 2 2023 13:12

<p>15 nhân 4 =60 cm</p>

15 nhân 4 =60 cm

DuongHoangBaoNgoc D

22 tháng 2 2023 14:18

<p>15×4=60</p><p>&nbsp;</p>

15×4=60

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)