Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

06 tháng 9 2022 14:14

câu hỏi

Tinh 2⋅(−25)⋅(−4)⋅50


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>2⋅(−25)⋅(−4)⋅50</p><p>=2.50.(−25)⋅(−4)</p><p>=100.100</p><p>=10000<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

2⋅(−25)⋅(−4)⋅50

=2.50.(−25)⋅(−4)

=100.100

=10000
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Tú N</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7</p><p>Bài giải chi tiết :</p><h1><strong>2⋅(−25)⋅(−4)⋅50=50.2.(-25)(-4)=100.100=10000</strong></h1><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p><p><br>&nbsp;</p>

Xin chào em Tú N

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7

Bài giải chi tiết :

2⋅(−25)⋅(−4)⋅50=50.2.(-25)(-4)=100.100=10000

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em


 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

0

Lihat jawaban (2)