Square root
VBT
Calculator
magnet

Yys N

25 tháng 10 2022 12:20

câu hỏi

tin học 8 ạ giúp em

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 15:15

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Tin 8 Bài giải chi tiết: a. Hợp lệ b. Không hợp lệ (vì 3242 là số mà X là biến kiểu xâu ) c. Hợp lệ d. Không hợp lệ (vì Ha Noi là xâu mà A là biến kiểu số thực) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận