Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

13 tháng 9 2022 06:52

câu hỏi

Timx : x×4/15=6/7


0

2

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 06:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>x.4/15=6/7</p><p>&lt;=&gt;x=45/14</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ

Bài giải chi tiết 

x.4/15=6/7

<=>x=45/14

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 06:57

Được xác nhận

Xin chào em Tú N, Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, bài Phân số Bài giải chi tiết: x×4/15=6/7 <=> x=6/7:4/15 <=> x=45/14 Vậy x=45/14 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100-(-12+10)

5

Lihat jawaban (2)