Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

20 tháng 10 2022 16:24

câu hỏi

time and tide ... for no man Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

time and tide ... for no man

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ
 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 17:15

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>time and tide wait for no man: thời gian không đợi ai</p><p>Ex: You shouldn't delay your plan. Time and tide wait for no man.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

time and tide wait for no man: thời gian không đợi ai

Ex: You shouldn't delay your plan. Time and tide wait for no man.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Staying at home would be better than going out tonight. (’d rather)

17

Được xác nhận