Square root
VBT
Calculator
magnet

Thang T

21 tháng 12 2019 13:39

câu hỏi

tim x;y biết xy+3x_2y=11


0

1


Thang T

21 tháng 12 2019 14:22

bài này là bài tập mình học thêm ma ko biết làm ko biết bài này ở trường khi nào mới học

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại : giỏi ;khá ;trung bình . Số HS giỏi chiếm 1/5 số HS cả lớp ; số HS trung bình bằng 3/8 sô HS còn lại . Tính số HS mỗi loại của lớp

9

Lihat jawaban (3)