Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

13 tháng 9 2022 03:55

câu hỏi

Tim x biet (x−1)^(3)+(2−x)(4+2x+x^(2))+3x(x+2)=17


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 04:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 04:54

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào Kiên N,</strong></p><p><strong>Đây là câu hỏi thuộc Chương Phương trình</strong></p><p><strong>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm.</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào Kiên N,

Đây là câu hỏi thuộc Chương Phương trình

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính h) (−1/2)^(2):1/4−2(−1/2)^(2)

2

Được xác nhận