Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

15 tháng 9 2022 13:49

câu hỏi

Tim x, biết: b) 7,5−3|5−2x|=−4,5


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 14:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>7,5−3|5−2x|=−4,5</p><p>&lt;=&gt;3|5-2x|=12</p><p>&lt;=&gt;|5-2x|=4</p><p>&lt;=&gt;5-2x=4; 5-2x=-4</p><p>&lt;=&gt;x=1/2; x=9/2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Bài giải chi tiết: 

7,5−3|5−2x|=−4,5

<=>3|5-2x|=12

<=>|5-2x|=4

<=>5-2x=4; 5-2x=-4

<=>x=1/2; x=9/2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận