Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

24 tháng 8 2022 12:30

câu hỏi

Tim số tư nhiên n, biết : a) 16/2^(x)=2 :

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 13:59

Được xác nhận

Xin chào em Vyvy V Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7,Chương 1_Đại số, Bài Lũy thừa của một số hữu tỉ Bài giải chi tiết: a) 16/2^(x)=2 <=>2^x=2^3 <=>x=3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)