Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

15 tháng 10 2022 14:50

câu hỏi

Tim ran the whole .. after his father died and left him the company. industry affair work business

Tim ran the whole .. after his father died and left him the company.

industry

affair 

work

business 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 14:54

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>Chọn business (việc kinh doanh)</p><p>run business: điều hành việc kinh doanh</p><p>Dịch: Tim đã điều hành toàn bộ việc kinh doanh sau khi bố anh ấy qua đời và để lại công ty cho anh ấy.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

Chọn business (việc kinh doanh)

run business: điều hành việc kinh doanh

Dịch: Tim đã điều hành toàn bộ việc kinh doanh sau khi bố anh ấy qua đời và để lại công ty cho anh ấy.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận