Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuong N

15 tháng 4 2020 09:02

câu hỏi

tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần . hãy tính số lần đập của tim người đó trong 2 giờ


0

1


Nam B

15 tháng 4 2020 14:39

2h=>180 phút 75×180=13500 đr hok ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bốn phép tính với các số tự nhiên hình học bài vừa câu 1 và 2 làm sao vậy mọi người chỉ mk đi😭😭😭😭😭😭

0

Lihat jawaban (1)