Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

19 tháng 10 2022 07:42

câu hỏi

Tim m để hàm só y=x^(3)−3mx^(2)+3(2m−1)+1 đồng biển trè̀n R.


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Dấu của tam thức bậc hai</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>y=x<sup>3</sup>−3mx<sup>2</sup>+3(2m−1)+1</p><p>y'=3x<sup>2</sup>−6mx+3(2m−1)</p><p>Hàm số đồng biến trên R khi y'≥0 ∀x</p><p>⇔3&gt;0 (luôn đúng) và Δ'≤0</p><p>⇔(3m)<sup>2</sup>−3.3(2m−1)≤0</p><p>⇔9m<sup>2</sup>−18m+9≤0</p><p>⇔9(m−1)<sup>2</sup>≤0&nbsp;</p><p>⇔(m−1)<sup>2</sup>≤0&nbsp;</p><p>⇔m−1=0</p><p>⇔m=1</p><p>Vậy m=1 thì hàm số đồng biến trên R&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Dấu của tam thức bậc hai

Câu trả lời chi tiết như sau:

y=x3−3mx2+3(2m−1)+1

y'=3x2−6mx+3(2m−1)

Hàm số đồng biến trên R khi y'≥0 ∀x

⇔3>0 (luôn đúng) và Δ'≤0

⇔(3m)2−3.3(2m−1)≤0

⇔9m2−18m+9≤0

⇔9(m−1)2≤0 

⇔(m−1)2≤0 

⇔m−1=0

⇔m=1

Vậy m=1 thì hàm số đồng biến trên R 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận