Square root
VBT
Calculator
magnet

MaruXD L

05 tháng 4 2020 05:08

câu hỏi

Tim con người có mấy ngăn ??


3

5


Thăngz V

05 tháng 4 2020 13:33

4 ngăn nha bn

Alice A

06 tháng 4 2020 00:40

4 ngăn là tâm nhĩ trái , tâm thất trái , tâm nhĩ phải , tâm thất phải

Văn S

06 tháng 4 2020 01:27

tim con người có 4 ngăn

Công_Thụ C

09 tháng 4 2020 01:11

Tim là một khối cơ rỗng, trọng lượng khoảng 300gr, được chia thành 4 ngăn: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. Nhĩ phải và nhĩ trái, thành mỏng, nhận máu tĩnh mạch, đưa xuống thất; thất phải và thất trái, thành dày, bơm máu vào động mạch với áp lực cao.

Phan T

09 tháng 4 2020 02:04

tim cua con nguoi co 4 ngan

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cơ thể của 1 sinh vật cứ 1 lần phân chia 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con xét 2 tế bào 1 và 2 tế bào 1 phân chia 1 số lần tạo ra số tế bào con gấp 8 lần số nst có trong tế bào mẹ tế bào 1 có số lần phân chia nhiều hơn 1 và bằng 1/2 số lần phân chia của tế bào 2 kết quả tạo ra tổng cộng 576 số nst Tính a) số nst có trong mỗi tế bào b) tế bào 1,2 phân chia bao nhiêu lần Tế bào được tạo ra chứa số nst như ở tế bào mẹ và đều là số chẵn

9

Lihat jawaban (1)