Square root
VBT
Calculator
magnet

Quang V

29 tháng 12 2022 08:52

câu hỏi

tim BC thông qua BCNN

tim BC thông qua BCNN


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 11:02

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần bội chung Bài giải chi tiết: Ta có: Tập hợp các bội chung là bội của bội chung nhỏ nhất Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận