Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyen P

07 tháng 9 2022 09:19

câu hỏi

Tickets for such events will be typically cheap unless you want seats in the VIP areas. A. rarely B. normally C. directly D. carefully

Tickets for such events will be typically cheap unless you want seats in the VIP areas.

A. rarely

B. normally

C. directly

D. carefully


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 09:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Uyen P,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về từ đồng nghĩa.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>A. rarely (adv): hiếm khi</p><p>B. normally (adv): thông thường<br>C. directly (adv): một cách trực tiếp</p><p>D. carefully (adv): một cách cẩn thận</p><p>=&gt; typically = normally =&gt; chọn B. normally</p><p>(Vé cho những sự kiện như thế nay thường rẻ trừ khi bạn muốn những chỗ ngồi trong khu vực VIP)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Uyen P, 

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về từ đồng nghĩa.

Bài giải chi tiết:

A. rarely (adv): hiếm khi

B. normally (adv): thông thường
C. directly (adv): một cách trực tiếp

D. carefully (adv): một cách cẩn thận

=> typically = normally => chọn B. normally

(Vé cho những sự kiện như thế nay thường rẻ trừ khi bạn muốn những chỗ ngồi trong khu vực VIP)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu hỏi láy đuôi bài 9 lớp 11 ai có phương pháp nào hiểu ngữ pháp hơn k

4

Lihat jawaban (1)