Square root
VBT
Calculator
magnet

Hung V

04 tháng 10 2020 08:41

câu hỏi

tia là gì


9

1


Trang P

09 tháng 10 2020 11:20

Tia là gì? Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O, còn gọi là một nửa đường thẳng gốc O. Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước.

RobloxPlays G

15 tháng 10 2020 08:48

Chép sgk à

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)