Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

03 tháng 11 2019 10:28

câu hỏi

tiết kiệm là gì


0

2


Ngô T

05 tháng 11 2019 13:17

tiết kiệm là sử dụng 1 cách hợp lí , đúng mức của cải , vật chất , thời gian , sức lực của mình và người khác

Năm T

10 tháng 11 2019 08:16

tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức quy định, của cải vật chất, thời gian,sức lực của mình và người khác.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

? ? ? ? ? ? ?

13

Lihat jawaban (5)