Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

30 tháng 12 2020 11:38

câu hỏi

Tiết kiệm là gì


11

3


Lynhk_bede L

04 tháng 1 2021 14:29

-tiết kiệm là biết sử dụng 1 cách hợp lý, đúng mực của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và người khác.

Bảo N

25 tháng 1 2021 14:52

Tiết kiệm là biết sử dụng đúng mức, hợp lí của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác. ... Trái với tiết kiệm là: xa hoa, lãng phí, keo kiệt, hà tiện...

Nguyễn T

17 tháng 3 2021 12:35

Tiết kiệm, trong kinh tế học, là phần thu nhập có thể sử dụng không được chi vào tiêu dùng. Các phương pháp tiết kiệm bao gồm việc bỏ tiền vào, ví dụ như, hoặc bằng tiền mặt. Tiết kiệm cũng bao gồm việc giảm chi tiêu, như giảm chi phí định kỳ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có một bạn học sinh cho rằng: chuyện ổn định,phát triển đất nước là chuyện của người lớn còn trẻ em biết gì mà tham gia. do vậy cứ ăn chơi cho thoải mái. là trẻ em có vi phạm pháp luật thì đã có người lớn đứng ra bảo hộ, cho nên ta vi phạm cũng không sao. em suy nghĩ gì về 2 quan điểm trên?

10

Lihat jawaban (2)