Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

10 tháng 10 2022 08:15

câu hỏi

Tiính 25.73+25.27


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 08:39

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 6 Bài giải chi tiết: 25.73+25.27 =25.(73+27) =25.100 =2500 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận