Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

03 tháng 7 2023 01:08

câu hỏi

Tiếng nào có âm đệm là âm u, A.quốc. B.thuý C. Tùng. D . Lụa

Tiếng nào có âm đệm là âm u,

A.quốc.  B.thuý   C. Tùng.  D . Lụa

 

alt

17

2


Trần P

03 tháng 7 2023 05:43

<p>B. Thúy</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

B. Thúy

 

 

L L

03 tháng 7 2023 14:01

<p>Tiếng có âm đệm là âm u là : B thuý</p><p>$#Shin$</p>

Tiếng có âm đệm là âm u là : B thuý

$#Shin$

Nguyễn N

06 tháng 7 2023 13:37

B thúy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)