Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa N

09 tháng 4 2020 12:09

câu hỏi

Tiếng lừa trong các từ con lừa và lừa gạt có quan hệ: A. Đồng âm B. Đồng nghĩa C. Nhiều Nghĩa


1

2


Mai T

10 tháng 4 2020 03:24

A. đồng âm

Hanh C

10 tháng 4 2020 04:22

A.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy lập dàn ý bài văn tả một cơn mưa

10

Lihat jawaban (4)