Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

30 tháng 4 2020 06:17

câu hỏi

Tiên học văn,hậu học lễ. Câu nói đó muốn khuyên nhủ chúng ta điều gì ?


0

3


Hoàng Á

01 tháng 5 2020 12:54

muốn nhấn mạnh về lễ nghĩa đạo đức

Meow C

01 tháng 5 2020 18:15

Tiên học lễ hậu học văn chứ

Phạm T

03 tháng 5 2020 13:04

muốn nhấn mạnh lễ nghĩa đạo đức

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Anh em như thể tay chân. Có ý nghĩa gì?

1

Lihat jawaban (1)