Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao T

24 tháng 10 2020 11:24

câu hỏi

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 6,7,9 được số dư theo thứ tự là 2,3,5


12

1


T. Hữu

26 tháng 10 2020 09:43

Chào em.🤔🤔🤔 Ta gọi số đó là n thì ta có: n-2 chia hết cho 6 n-3 chia hết cho 7 n-5 chia hết cho 9 theo tính chất chia hết của một tổng ta sẽ có: n-2 + 6 chia hết cho 6 n-3 + 7 chia hết cho 7 n-5 + 9 chia hết cho 9 nghĩa là: n+4 chia hết cho 6 n+4 chia hết cho 7 n+4 chia hết cho 9 Mà đề bài yêu cầu ta tìm số tự nhiên n nhỏ nhất nên n+4 phải là BCNN(6,7,9) mà BCNN(6,7,9) = 126 (em tự làm nhé) vậy số n+4 = 126 n = 126 - 4 n = 122 Vậy số tự nhiên thỏa yêu cầu đề bài là 122. Chúc em học tốt nhaaaa 😊😊😊

Cao T

26 tháng 10 2020 14:41

Cảm ơn anh nhiều ạ:)))))

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2x - 123+x =12

0

Lihat jawaban (1)