Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao T

26 tháng 10 2020 14:32

câu hỏi

Tìm số tự nhiên a, biết rằng 156 chia cho a dư 12 và 280 chia cho a dư 10


7

1


Ngọc T

29 tháng 10 2020 04:56

Điều kiện a > 12 (số chia phải lớn hơn số dư) 156 chia a dư 12 => 156 -12 chia hết cho a => 144 chia cho a (1) 280 chia a du 10 => 280 - 10 chia hết cho a => 270 chia hết cho a (2) Từ (1) và (2) => 144; 270 chia hết cho a => a thuộc ƯC (144;270) UCLN (144;270) UCLN (144;270) =18 => a thuộc (18; 9; 6; 3; 1) a>12 => a=18

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)