Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao T

26 tháng 10 2020 14:29

câu hỏi

Tìm hai số tự nhiên a và b (a>b) có tích bằng 1944, biết rằng ƯCLN của chúng bằng 18


10

1


Khánh L

03 tháng 11 2020 08:08

108 và 18

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)