Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

01 tháng 10 2020 21:42

câu hỏi

thuyết minh về sưh khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ


3

1


C. Thị

02 tháng 10 2020 09:04

Mến chào em, với câu hỏi trên, em có thể tham khảo một số gợi ý của cô như sau: - Ẩn dụ là cách chuyển đổi tên gọi dựa trên sự tương đồng, giống nhau nào đó giữa A và B. Sự tương đồng đó không phải là hiển nhiên mà có sự tìm tòi, phát hiện mới thấy. Ví dụ: Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng. + Thắp: có sự tương đồng với nở hoa + Lửa hồng: có sự tương đồng với màu đỏ của hoa - Hoán dụ là sự chuyển đổi tên gọi không phải dựa trên sự tương đồng giữa A và B mà dựa trên mối quan hệ tương cận, gần gũi giữa A và B. • Ví dụ: • Gọi người chèo thuyền là tay chèo vì khi chèo thuyền phải dùng tay và mái chèo để chèo thuyền. • Gọi người chơi bóng bàn là tay vợt vì khi chơi bóng bàn phải dùng tay và chơi bằng vợt Thân mến!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao không có bài tập 1 nhỉ?

5

Lihat jawaban (1)