Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

27 tháng 8 2021 14:10

câu hỏi

thuyết minh về cây bút bi qua cuộc thi tài giữa bút chì bút bi bút mực


13

1


Nguyễn Đ

29 tháng 8 2021 07:23

🤭👌🇺🇳

Hahaha H

31 tháng 8 2021 08:37

thanks

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đọc hiểu bài" Đất nước ở trong tim" Câu 1: Bài thơ trên nói về sự kiện gì? Trình bày những hiểu biết của em về sự kiện đó? Câu 2: Chỉ ra câu thơ trích dẫn lời của thủ tướng? Lời trích dẫn ấy trong bài thơ có tác dụng gì? Câu 3: Tìm các từ đồng nghĩa với từ " đất nước"? Câu 4: Trong bài thơ, tác giả đã nhắc đến những việc làm phi thường nào của đất nước mình để chống lại dịch bệnh? Nguyên nhân khiến chúng ta làm được những việc đó? Câu 5: Hãy ghi lại 5 việc em đã và sẽ làm để phòng chống dịch bệnh được nhắc đến trong bài?

2

Lihat jawaban (1)