Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm N

24 tháng 11 2019 04:36

câu hỏi

thuật ngữ là gì? Cho ví dụ


0

1


TUHo T

24 tháng 11 2019 07:20

Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học và công nghệ, chủ yếu để dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ. VD Tính trạng Lực vạn vật hấp dẫn Tam giác vuông Nó có khái niệm để học thuộc thì được gọi là thuật ngữ nha bn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nội Dung bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là gì vậy???

0

Lihat jawaban (1)