Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái T

20 tháng 12 2019 11:15

câu hỏi

Thu Đông năm 1950 là ngày gì?


0

1


Vy N

20 tháng 12 2019 22:19

sáng 16/9/1950 quân ta tấn công cho đến sáng 18/9/1950 quân ta chiếm cụm cứ điểm Đông Khê. nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trương Định

0

Lihat jawaban (1)