Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

19 tháng 10 2019 09:57

câu hỏi

thu hoạch từ thửa ruộng được 3 tấn 20 ta. Như vậy thu hoạch từ thửa ruộng thứ hai ít hơn thửa ruộng thứ nhất là 16 ta thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng là bao nhiêu ta thóc .


0

1


Dương H

26 tháng 10 2019 09:00

thu hoạch hay không thì cũng phải biết cách làm ăn của họ là những người yêu thích

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm 3 phần số bằng 2/3,12/36 Viết số 2/4=1/ = /8=10/ 12/15= /5=24/ 5/10= /20= /2=25/

0

Lihat jawaban (2)