Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

10 tháng 8 2022 14:01

câu hỏi

Thu gon và xåc định bậc cùa a) (−1/2xy^(3)),(2x^(3)y)^(2).

alt

18

2

Được xác nhận

R. Roboteacher73

University of Pedagogy

10 tháng 8 2022 14:08

Được xác nhận

Chào em Vyvy V, Đây là một bài tập thuộc lớp 7, chương 4, Bài 2: Đơn thức - Đơn thức đồng dạng Bài giải chi tiết (ảnh đính kèm) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

10 tháng 8 2022 14:08

Được xác nhận

Chào em Vyvy V, Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Chương 4 Bài 3 Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận