Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

19 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Thu gon biểu thức sau: B=(x+3y)(x−3y)−y(x+9y)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:29

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thanh T,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Toán 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><h1>B=(x+3y)(x−3y)−y(x+9y)</h1><p>= x<sup>2 </sup>- 9y<sup>2 </sup>- xy - 9y<sup>2&nbsp;</sup></p><p>= x<sup>2 </sup>- xy - 18y<sup>2</sup></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thanh T,

Đây là một bài tập môn Toán 8

Bài giải chi tiết:

B=(x+3y)(x−3y)−y(x+9y)

= x2 - 9y2 - xy - 9y

= x2 - xy - 18y2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận