Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

10 tháng 10 2022 04:21

câu hỏi

Thu gọn các đơn thức sau và chỉ ra phần hệ số, phần biến của chúng : −2x^(2)y⋅(−xy^(2))


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 05:22

Được xác nhận

<p>Xin chào Ly P.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 7.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>−2x^(2)y⋅(−xy^(2))</p><p>=2x<sup>3</sup>y<sup>3</sup></p><p>Phần hệ số là 2.</p><p>Phần biến là x<sup>3</sup>y<sup>3</sup></p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào Ly P.

Đây là câu hỏi thuộc toán 7.

Lời giải chi tiết:

−2x^(2)y⋅(−xy^(2))

=2x3y3

Phần hệ số là 2.

Phần biến là x3y3

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận