Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

06 tháng 10 2022 08:02

câu hỏi

Thu gọn biểu thức sau: B=(x+3y)(x−3y)−y(x+9y)


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 08:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ<br>Bài giải chi tiết: B=(x+3y)(x−3y)−y(x+9y)<br>=x<sup>2</sup>-9y<sup>2</sup>-xy-9y<sup>2</sup></p><p>=x<sup>2</sup>-xy-18y<sup>2</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Kiên N
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài giải chi tiết: B=(x+3y)(x−3y)−y(x+9y)
=x2-9y2-xy-9y2

=x2-xy-18y2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 08:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức ,Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>B=(x+3y)(x−3y)−y(x+9y)<br>=x<sup>2</sup>-9y<sup>2 </sup>- (xy+9y<sup>2 </sup>)</p><p>=x<sup>2</sup>-xy-18y<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N,

Đây là bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức ,Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài giải chi tiết:

B=(x+3y)(x−3y)−y(x+9y)
=x2-9y2 - (xy+9y2 )

=x2-xy-18y2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận