Square root
VBT
Calculator
magnet

33. P

24 tháng 10 2022 13:54

câu hỏi

thu gọn biểu thưc : A= (x+ 2) (x-2) (x 1) (x-3) -2x (x-4)

thu gọn biểu thưc : A= (x+ 2) (x-2) (x 1) (x-3) -2x (x-4)


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 14:05

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 8 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)