Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao L

08 tháng 5 2022 02:28

câu hỏi

This shopping bag is not.................. so I can buy it. A.cheap. B. Simple. C.expensive. D. Green


12

3

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 14:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thao L,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về từ vựng.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Đáp án: <strong>C. expensive</strong> (<i>Chiếc túi mua hàng này thì không đắt tiền, vì vậy tôi có thể mua nó.</i>)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thao L,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về từ vựng.

Bài giải chi tiết:

- Đáp án: C. expensive (Chiếc túi mua hàng này thì không đắt tiền, vì vậy tôi có thể mua nó.)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Nguyễn T

08 tháng 5 2022 09:37

Đáp án C

Chi N

08 tháng 5 2022 13:01

C. expensive

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like English ?

6

Lihat jawaban (12)