Square root
VBT
Calculator
magnet

Đường N

08 tháng 9 2020 14:40

câu hỏi

thiết lập mối quan hệ giữa kim loại và phi kim oxit bazơ bazơ oxit axit axit và muối


5

1


P. Liên

12 tháng 10 2020 02:39

Bạn tham khảo ở bài Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Feo HCl->FeCL2+H2O

4

Lihat jawaban (1)

Đốt 16 lít CO (đktc)trg bình đựng 6 lít O2 (đktc).Sau phản ứng thu đc 18 lít hỗn hợp khí .Tính hiệu suất phản ứng

8

Được xác nhận