Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh T

03 tháng 12 2019 12:39

câu hỏi

thì hiện tại đơn là sao


0

1


Huong G

07 tháng 12 2019 07:59

Thì hiện tại đơn đc dùng để diễn đạt: a) Chân lý, sự thật hiển nhiên. EX: The world is round b) Hành động lặp đi lặp lại, thói quen, cảm giác, nhận thức hoặc tình trạng cố định hiện tại EX: I usually listen to the radio at night Lưu ý: Khi diễn đạt thói quen ở HT, thì hiện tại đơn thường đc dùng vs các trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ tần suất như: Always, Often, Sometime, Occasionally, Seldom, Never, Every day/ week/ month, once a week, twice a year,..... c) Sự vc xảy ra theo thời gian biểu, chương trình hoặc kế hoạch đã đc cố định theo thời khóa biểu EX: The train leaves Plymouth at 11.30 CÔNG THỨC CỦA THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: KHẲNG ĐỊNH: S số ít+V-s/es S số nhiều+V- (inf) PHỦ ĐỊNH: S+ do/ does+ not+ V(inf) NGHI VẤN: Do/ Does+ S+ V(inf)?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách học tiếng Anh nhanh chóng

16

Lihat jawaban (2)