Square root
VBT
Calculator
magnet

Chí T

28 tháng 10 2022 14:22

câu hỏi

Thi GHK1

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 11:05

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 11 Bài giải chi tiết: 1/2+(1/2)^2+(1/2)^3+...+(1/2)^25 =(1/2.((1/2)^25-1))/(1/2-1) =1-(1/2)^25 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (5x+3yz)^(2)=

0

Được xác nhận