Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh P

02 tháng 11 2022 22:12

câu hỏi

They were very __________about the trouble they’d caused, (apologize)

They were very __________about the trouble they’d caused, (apologize)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 07:24

Được xác nhận

<p>Xin chào Quỳnh P,</p><p>- Kiến thức cần nhớ: be apologetic about/ for something: cảm thấy hoặc biểu lộ sự hối tiếc, xin lỗi về điều gì.</p><p>- Lời giải chi tiết:<br>They were very apologetic about the trouble they’d caused.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé</p><p>cảm ơn em</p>

Xin chào Quỳnh P,

- Kiến thức cần nhớ: be apologetic about/ for something: cảm thấy hoặc biểu lộ sự hối tiếc, xin lỗi về điều gì.

- Lời giải chi tiết:
They were very apologetic about the trouble they’d caused. 

 

Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé

cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sarah looks for any excuse she can to .... work blow off break into turn up take up

11

Được xác nhận