Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

05 tháng 10 2022 02:24

câu hỏi

They want me to take that girl under my .... sleeves arm wing cloak

They want me to take that girl under my .... 

sleeves  arm   wing    cloak


24

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 02:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Chọn wing</p><p>Take sb under your wing: chăm sóc, bảo vệ, che chở và giúp đỡ ai</p><p>Dịch: Họ muốn tôi che chở cho cô gái đó.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11

Bài giải chi tiết :

Chọn wing

Take sb under your wing: chăm sóc, bảo vệ, che chở và giúp đỡ ai

Dịch: Họ muốn tôi che chở cho cô gái đó.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Long goes ( comfort/sail)........at the weekend.

4

Được xác nhận