Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuong N

07 tháng 1 2020 12:51

câu hỏi

They want ( make) ....... the beach clean and beautiful again


0

1


Party G

08 tháng 1 2020 07:34

want + to verb --> to make

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nabavsksjszz djjavsss211

4

Lihat jawaban (1)