Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

27 tháng 12 2019 14:12

câu hỏi

they thinks about the new shopping mall will take their buisness


1

1


X. Quynh

03 tháng 1 2020 07:11

They think the new shopping mall will take their business.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách làm bài 1 của a closer look 1 ạ❤️👻

25

Lihat jawaban (2)