Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiện T

12 tháng 5 2023 13:37

câu hỏi

They take parabolic flights that produce (weight)....................................

They take parabolic flights that produce (weight)....................................


5

1


HP H

13 tháng 5 2023 10:07

<p>weightless ( adj )</p><p><i><strong>→trước động từ cần 1 tính từ</strong></i></p>

weightless ( adj )

→trước động từ cần 1 tính từ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

r_ma_ti_

57

Lihat jawaban (142)

giúp t bài này với

8

Được xác nhận