Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

14 tháng 10 2022 22:39

câu hỏi

They sometimes (go/goes) sightseeing in rural


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 23:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,<br>Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- They sometimes <strong>go</strong> sightseeing in rural. (sometimes là dấu hiệu của thì Hiện tại đơn)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,
Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.

Bài giải chi tiết:

- They sometimes go sightseeing in rural. (sometimes là dấu hiệu của thì Hiện tại đơn)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận