Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

23 tháng 9 2022 16:03

câu hỏi

they / not / work late on Fridays =>


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 16:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- They <strong>do not/don't work</strong> late on Fridays.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Trang L,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

- They do not/don't work late on Fridays.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

The economy touches every ... of our lives. piece field division aspect

4

Được xác nhận