Square root
VBT
Calculator
magnet

Gạo N

08 tháng 4 2020 08:18

câu hỏi

they/in/same/class/us


0

1


Meooooooo M

11 tháng 4 2020 02:24

they are in the same class as us

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình học tiếng Anh ko đc giỏi chỉ hiểu được 1 số từ

6

Lihat jawaban (1)