Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy L

11 tháng 11 2020 13:47

câu hỏi

they have done some______work to help the community


10

1


Thùy T

04 tháng 12 2020 10:23

They have done some "volunteer" work to help the community.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

how old are you?

0

Lihat jawaban (2)