Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt K

25 tháng 10 2022 04:23

câu hỏi

They had to wait for twelve hours before their flight left. Only ………………………………………………………….

They had to wait for twelve hours before their flight left.

Only  ………………………………………………………….


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 04:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Việt K,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng đảo ngữ</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; Only after they had to wait for 12 hours did their flight leave.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Việt K,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng đảo ngữ

Bài giải chi tiết :  

-> Only after they had to wait for 12 hours did their flight leave.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Reported speech She said to me “What time does the bank close?”

34

Được xác nhận