Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

04 tháng 10 2022 07:36

câu hỏi

They can cost hundreds of dollars, which is for most families. (afford)

They can cost hundreds of dollars, which is for most families. (afford)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 07:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nguyễn H</strong>,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11, Word Form</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>They can cost hundreds of dollars, which is <strong>unaffordable</strong> for most families. (afford)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn H,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11, Word Form

Bài giải chi tiết :

They can cost hundreds of dollars, which is unaffordable for most families. (afford)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Long goes ( comfort/sail)........at the weekend.

4

Được xác nhận